دسته‌ها
تصاویر

تولید مثل طوطی سبز

زمان تولید مثل طوطی سبزازکشوری به کشورتفاوت میکند.زمان تولید مثل این پرنده در هند، پاکستان وایران و سایرکشورهای خاورمیانه درطی ماه های دی و اردیبهشت میباشد. فصل زاد و ولد این پرنده درقاره افریقا درماه های فروردین وآذرمیباشد. طوطی سبز در طبیعت برروی قله درختان و یا درشکاف تنه های درخت و یا در شکاف سنگ ها و صخره ها و لانه های متروکه لانه سازی میکند. طوطی های موجود درقفس نیز برای تولید مثل نیاز به لانه های تکثیردارند وبدون آنها اقدام به تولید مثل و تخم گذاری نمی کنند لذا کسانی که علاقه مند به جوجه گیری ازطوطی سبزهستند باید لانه تکثیرتهیه نموده ودرقفس پرنده قراردهند لانه های تکثیر مناسب برای طوطی ملنگوهمانند لانه های تکثیر مورد استفاده عروس هلندی است وبرای شاه طوطی باید لانه های تکثیر کمی بزرگتر باشند تا پرنده با مشکلی مواجه نشود. لانه های تکثیر نباید ازچوب ساخته شده باشند، زیرا که ممکن است پرنده چوب آن را گاز گرفته و دراثرمرور زمان لانه را تخریب نماید.

🔹🔶 شاه طوطی ماده معمولا در سال دو بار و در هر بار دو تا سه تخم می گذارد واندازه های تخم ها بین ۲۷ تا ۳۴ میلی متر است و پرنده ماده مدت بیست وهشت روز برروی تخم ها می خوابد تا جوجه ها بیرون بیایند. شاه طوطی ماده از روز اول بیرون آمدن جوجه ها اقدام به تغذیه آنها میکند. جوجه ها معمولاً در طی ۴۹ روز پر و بال درمی اورند و پرنده ماده در حدود ۱۲ تا ۱۶ هفته به تغذیه آنها میپردازد و پس از این مدت جوجه ها خود باید غذا خوردن را شروع نمایند. طوطی ملنگوی ماده نیز دوبار در سال تخم می گذارد و در هر بار چهار تا پنج تخم می گذارد و مدت بیست و چهار روز بر روی تخم میخوابد تا جوجه ها از تخم بیرون بیایند. جوجه های بیرون آمده از تخم همگی بدون پر بوده و به رنگ صورتی با منقار زرد می باشند و پرنده مادر ناچار است تا ۴۹ روز به آنها غذا بدهد. بعد از گذشت هفت هفته جوجه ها قادر هستند لانه را ترک نموده و مستقل از پدر و مادر به زندگی خود ادامه دهند. وزن هر جوجه در حدود ۱۴ گرم است و در طول دو هفته اول زندگی، بیشتر کرک پرهای سفید و نرم جوجه ریخته و به تدریج پرهای دایمی جای آن ها را می گیرد. منقار جوجه ها به تدریج از زرد به صورتی تغییر رنگ داده و ظرف ۳ تا ۴ هفته به رنگ قرمز در می آید. در پنج هفتگی پوششی از پرهای نرم سبز تمامی بدن پرنده را خواهد پوشاند در شش هفتگی پرهای دم ظاهر می شود. تا سن یک سالگی که طوطی جوان اولین پر ریزی خود را انجام میدهد، هنوز حلقه سیاه و صورتی دورگردن در پرنده نر به وضوح دیده نخواهد شد.